• From child to woman. Period.
Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Skamfylld tabu på blodigt allvar

Ett enormt samhällsproblem


Varje dag menstruerar omkring 300 miljoner personer i världen. Ändå är ämnet menstruation i många delar av världen så kontroversiellt att det knappt kan nämnas då det är omgivet av tabu, stigma och skam.  I många utvecklingsländer finns  vedertagna myter kring mens som gör att flickors liv begränsas. Under mensen anses de orena och smutsiga och får exempelvis inte vara i kontakt med rinnande vatten eller röra sig öppet utomhus. De ska även stanna hemma från skolan.

  
Bildkälla

 På grund av att mens är så tabubelagt och att okunskapen är stor, påverkas möjligheterna till utbildning, arbete, god hälsa och jämställdhet.  88% av kvinnor runt om i världen använder inte kommersiella mensskydd. Istället används saker som toalettpapper, madrassbitar, löv, trasor, gräs och tidningspapper, vilket inte bara är obekvämt utan även innebär hög infektionsrisk och många läckage.

Menstruation får aldrig påverka potential

Dåliga alternativa lösningar till mensskydd eller inget skydd alls, gör att flickor väljer att stanna hemma från skolan. Det är inte säkert att det ens finns tillgång till mensskydd och om det gör det kan de vara mycket dyra. Att använda dessa varje dag under en hel mens är för många inte möjligt av ekonomiska skäl. Att varje månad missa i snitt en veckas undervisning gör att flickorna till slut har missat upp till en fjärdedel av den totala skolgången vilket leder till svårigheter att fullfölja utbildningen. 

Missad utbildning påverkar inte bara studieresultatet utan även samhället i stort då utbildning bidrar till förbättrad ekonomisk tillväxt, ökad självständighet samt förbättrad folkhälsa. Insatser för flickors möjligheter till utbildning har alltså positiva effekter på lokalsamhället och i slutänden även på hela landet.För varje såld PMS- BOX har vi valt att stötta välgörenhetsprojekt via organisationen GlobalGiving som under snart 20 års tid utvecklat en global crowdfunding-plattform för välgörenhetsprojekt. Sedan starten 2002 har pengar donerats till mer än 28 000 projekt i 170 länder runt om i världen.


Det finns i dagsläget flertalet projekt att stödja som fokuserar på arbetet med att driva arbetet med att informera om mens och bryta stigmat på lokal och nationell nivå. Det finns självklart även möjlighet att göra en donation direkt via GlobalGivings hemsida om du hittar ett projekt som tilltalar dig lite extra.